Implementiran projekt „Nabavka opreme i radova u cilju optimizacije i smanjenja gubitaka u vodovodnom sistemu općine Busovača

12. svibnja 2022.
SAHT1.jpg

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA

U prvom kvartalu ove godine na vodovodnom sistemu općine Busovača implementiran je projekt „Nabavka opreme i radova u cilju optimizacije i smanjenja gubitaka u vodovodnom sistemu općine Busovača – I faza“.

Vrijednost projekta iznosi 62.012,87 KM i isti je sufinanciran iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu od 35.000 KM, a razlika iz sredstava budžeta Općine Busovača i iz vlastitih sredstava.

 

Implementacijom projekta doprinijet će se blagovremenom otkrivanju i otklanjanju gubitaka vode u vodovodnoj mreži i unapređenju sistema upravljanja u vodosnabdijevanju.

Naime, snimljeno stanje vodovodne mreže u općini Busovača ukazuje na potrebu sistemskog rješavanja problema gubitaka vode i potrebu da JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača poduzme odgovarajuće mjere kako bi se smanjili gubici vode, sačuvali vodni resursi i ostvarile novčane uštede.

 

U tu svrhu je izrađen idejni projekt radi smanjenja tih gubitaka, planskih aktivnosti usmjerenih na uspostavu kontinuiranog i kvalitetnog vodosnabdijevanja svih potrošača i dovođenja vodovodnog sistema na ekonomski isplativ nivo. S ciljem optimizacije i smanjenja gubitaka vodovodnog sistema Busovača predloženo je formiranje 4 zone i 13 podzona.

JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača je uspješno implemetirao I fazu ovog projekta koja je obuhvatila izgradnja dva šahta i ugradnja opreme u iste.