JAVNA LICITACIJA

11. svibnja 2022.

Komisija za provođenje procedure prodaje putem javne licitacije, radne mašine – mini bagera, vlasništvo JKP „Komunalac“ d.o.o.Busovača, dana, 09.05.2022. godine objavljuje:

JAVNU   LICITACIJU

Za prodaju radne mašine – mini bagera marke „Kubota“,  

Početna cijena radne mašine – mini bagera iznosi 10.000,00 KM.

Pravo učešća u postupku javne licitacije, sistemom zatvorenih ponuda, imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate kauciju/depozit u iznosu od 10% od početne cijene vozila, na blagajni poduzeća, ulica Nikole Šopa bb, u periodu od 10.05.2022.do 16.05.2022. godine, u vremenu od 10:30 do 12:00 sati.

Radna mašina se može pogledati na sjedištu JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača, na adresi Silvija Strahimira Kranjčevića bb, u periodu od 10.05.2022. do 16.05.2022. u vremenu od 10:30 do 12:00 sati, uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Kontakt telefon: 063 392 309.