Kontakt

Kontaktirajte naše službe

Kontakt telefoni:


Uprava: tel: 030 735 030, 063 661 773
Služba za financijske, pravne i opće poslove: 030 735 031, 063 392 310
Služba za vodovod i kanalizaciju: 030 733 066, 063 392 311
Služba upravljanje komunalnim otpadom: 030 733 066, 063 588 657


Korisni linkovi naših partnera: 

  1. Općina Busovača – www.općina-busovaca.com
  2. Udruženje poslodavaca Komunalne privrede – www.upkp.com.ba/
  3. Samostalni sindikat radnika komunalne privrede u FBiH – www.ssrkpfbih.ba/


JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača

S.S Kranjčevića bb, 72260 Busovača