Plan prikupljanja i odvoza komunalnog otpada

29. kolovoza 2022.

Plan prikupljanja i odvoza komunalnog otpada se mijenja i od 05.09.2022. godine raspored odvoza će se vršiti prema pregledu u prilogu.

Molimo sve korisnike usluge odvoza komunalnog otpada da posude za komunalni otpad iznesu na javnu površinu najkasnije do 7:00 sati, a u ljetnom periodu do 6:00 sati, kako bi naše poduzeće moglo iste isprazniti.