Urađena publikacija “Kako sa otpadom?”

23. ožujka 2021.

Publikacija je jedna od aktivnosti projekta “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” koji realiziraju GIZ – Njemačka razvojna suradnja kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) i Poduzeće za uklanjanje otpada i reciklažu ALBA Zenica d.o.o. Partner u implementaciji projekta je JKP Komunalac Busovača.
Klikom na banner pregledajte ili preuzmite publikaciju.