Vodovod i Kanalizacija


  • PRIKLJUČAK NA VODOVOD I KANALIZACIJU
  • ANALIZA VODE
  • IZVJEŠĆA O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE
  • INKASANTI
PRIKLJUČAK NA VODOVOD I KANALIZACIJU

Vlasnik nekretnine može ostvariti pravo na priključak na vodovod i kanalizaciju pod uvjetima utvrđenim propisima koji reguliraju oblast prostornog uređenja i građenja, kao i drugim propisima, a sve pod uvjetom da postoji dovoljan kapacitet i tehnički uvjeti za priključenje na komunalnu mrežu i da priključenje novih korisnika neće ugroziti postojeće korisnike.

Vlasnik nekretnine obvezan je JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača podnijeti pismeni zahtjev za priključenje na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu sa prilozima o dokazu vlasništva ili prava korištenja kao što su izvodi iz zemljišnih knjiga, rješenja o odobrenju gradnje, kupoprodajni ugovori ili ugovori o zakupu i slično.

Vlasnik građevine plaća troškove priključenja na komunalnu infrastrukturu JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača koje izvodi priključenje građevine.

Od momenta izvršenog priključka korisnik je dužan plaćati račune za utrošenu vodu i kanalizaciju sve do privremene ili trajne odjave.

ANALIZA VODE

Opskrba zdravstveno ispravnom vodom jedan je od temeljnih uvjeta i načela društva. Ispitivanje kvaliteta izvorišta i zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnim objektima i mreži te kontrola dezinfekcije, osnovne su mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode obuhvata mikrobiološku i fizičko-kemijsku analizu.

Akreditirane metode od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA) za mikrobiološka ispitivanja vode za piće uključuju ispitivanja za sljedeće vrste mikroorganizama: Escherichia coli, koliformne bakterije i Enterokoke.
Akreditirane metode za mikrobiološka ispitivanja prirodne mineralne, prirodne izvorske i stone vode uključuju ispitivanja za sljedeće vrste mikroorganizama: Escherichia coli, koliformne bakterije i Enterokoke, a neakreditovane metode uključuju: Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, te broj kolonija na 22° i 37° C.

Akreditirane metode za fizičko-kemijska ispitivanja vode za piće, prirodne mineralne, prirodne izvorske i stone vode uključuju ispitivanja sljedeće parametre: mutnoća, reakcija pH, elektrovodljivost, hloridi, permanaganatni indeks, a u neakreditirane metode uključuju: boju, miris, okus, amonijak, nitrate, nitrite, kalcij, magnezij, ukupnu tvrdoću vode, suhi ostatak, željezo i mangan.
Zakonska podloga
Kontrola zdravstvene ispravnosti vode vrši se prema:
Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ”Sl. glasnik BiH“ br. 40/10.
Pravilniku o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama BiH, ”Sl. glasnik BiH”, br. 26/10.
Pravilniku o stonim vodama, ”Sl. glasnik BiH”, br. 40/10.

IZVJEŠĆA O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE
Fizičko kemijska analiza vode_15022024Izvješće o ispitivanju vode za piće_15022024Izvješće o ispitivanju vode za piće_07022024Izvješće o ispitivanju vode za piće_25012024Fizičko kemijska analiza vode_18012024Izvješće o ispitivanju vode za piće_09012024Izvješće o ispitivanju vode za piće_21122023Izvješće o ispitivanju vode za piće_15122023Fizičko kemijska analiza vode_15122023Izvješće o ispitivanju vode za piće_06122023Izvješće o ispitivanju vode za piće_27112023Izvješće o ispitivanju vode za piće_16112023Izvješće o ispitivanju vode za piće_08112023Izvješće o ispitivanju vode za piće_19102023Izvješće o ispitivanju vode za piće_12102023Izvješće o ispitivanju vode za piće_04102023Izvješće o ispitivanju vode za piće_19092023Fizičko kemijska analiza vode_20092023Izvješće o ispitivanju vode za piće_12092023Izvješće o ispitivanju vode za piće_07092023Izvješće o ispitivanju vode za piće_24082023Fizičko kemijska analiza vode_24082023Izvješće o ispitivanju vode za piće_09082023Izvješće o ispitivanju vode za piće_01082023Izvješće o ispitivanju vode za piće_20072023Izvješće o ispitivanju vode za piće_13072023Izvješće o ispitivanju vode za piće_04072023Izvješće o ispitivanju vode za piće_20062023Izvješće o ispitivanju vode za piće_15062023Izvješće o ispitivanju vode za piće_05062023Izvješće o ispitivanju vode za piće_30052023Izvješće o ispitivanju vode za piće_25052023Izvješće o ispitivanju vode za piće_19052023Izvješće o ispitivanju vode za piće_18042023Izvješće o ispitivanju vode za piće_11042023Izvješće o ispitivanju vode za piće_03042023Izvješće o ispitivanju vode za piće_21032023Izvješće o ispitivanju vode za piće_15032023Izvješće o ispitivanju vode za piće_09032023Izvješće o ispitivanju vode za piće_22022023Izvješće o ispitivanju vode za piće_14022023Fizičko kemijska analiza vode_07022023Izvješće o ispitivanju vode za piće_07022023Izvješće o ispitivanju vode za piće_24012023Fizičko-kemijska analiza vode_20012023Izvješće o ispitivanju vode za piće_200123Izvješće o ispitivanju vode za piće_170123Izvješće o ispitivanju vode za piće_271222Izvješće o ispitivanju vode za piće_201222Izvješće o ispitivanju vode za piće_131222Izvješće o ispitivanju vode za piće_061222Izvješće o ispitivanju vode za piće_151122Izvješće o ispitivanju vode za piće_021122Fizičko kemijska analiza vode_261022Izvješće o ispitivanju vode za piće_261022Izvješće o ispitivanju vode za piće_141022Izvješće o ispitivanju vode za piće_051022Izvješće o ispitivanju vode za piće_210922Izvješće o ispitivanju vode za piće_150922Izvješće o ispitivanju vode za piće_080922Izvješće o ispitivanju vode za piće_170822Izvješće o ispitivanju vode za piće_090822Izvješće o ispitivanju vode za piće_030822Izvješće o ispitivanju vode za piće_200722Izvješće o ispitivanju vode za piće_200722Fizičko kemijska analiza vode_13072022Izvješće o ispitivanju vode za piće_13072022Izvješće o ispitivanju vode za piće_21062022Izvješće o ispitivanju vode za piće_21062022Izvješće o ispitivanju vode za piće_14062022Izvješće o ispitivanju vode za piće_09062022Fizičko kemijska analiza vode_18052022Izvješće o ispitivanju vode za piće 17.05.2022Izvješće o ispitivanju vode za piće 12.05.2022Izvješće o ispitivanju vode za piće 26.04.2022Izvješće o ispitivanju vode za piće 13.04.2022Izvješće o ispitivanju vode za piće 06.04.2022Izvješće o ispitivanju vode za piće 21.03.2022Fizičko kemijska analiza vode-osnovna 09.03.2022Izvješće o ispitivanju vode za piće 09.03.2022Izvješće o ispitivanju vode za piće 02.03.2022Izvješće o ispitivanju vode za piće 16.02.2022Izvješće o ispitivanju vode za piće 09.02.2022Izvješće o ispitivanju vode za piće 02.02.2022Izvješće o ispitivanju vode za piće (fizičko-kemijska analiza) 27.01.2022Izvješće o ispitivanju vode za piće 27.01.2022Izvješće o ispitivanju vode za piće 20.01.2022Izvješće o ispitivanju vode za piće 12.01.2022Izvješće o ispitivanju vode za piće 21.12.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 13.12.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 13.12.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 22.11.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 10.11.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 03.11.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 26.10.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 26.10.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 19.10.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 12.10.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 23.09.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 16.09.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 09.09.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 09.09.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 24.08.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 12.08.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 12.08.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 27.07.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 15.07.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 08.07.2021Izvješće o ispitivanju vode za piće 06.07.2021
INKASANTI

Inkasanti Alem Polovina, tel.broj: 063 392 309 i Alija Bešlić, tel.broj: 063 392 308 ovlašteni su za očitanje stanja vodomjera i dostavu i naplatu računa za komunalne usluge.

Na zahtjev potrošača inkasant je dužan da se legitimira.

Naši korisnici mogu dojaviti stanje očitanja na vodomjeru svaki mjesec od 25. do 30. u mjesecu za račune koji se ispostavljaju sa krajem mjeseca, odnosno tri dana prije obračunskog perioda za račun koji se ispostavlja.

Stanje vodomjera korisnici mogu dojaviti:
na telefon: 030 735 031
ili osobno u kancelariji u ulici Nikole Šopa bb, Busovača